Uređaj za sortiranje prema bojama

Autor: Moreno Marohnić

Mentor: Ivona Budimir

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Category: