Mikrobit – kockice za jamb

Autor: VELJKO MIĆOVIĆ

Mentor: STEVICA JANKOVIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „EMILIJA OSTOJIĆ“ POŽEGA, R. SRBIJA

Category:

Primenom savremenih tehnologija stare društvene igre padaju u zaborav. Ideja je da staru društvenu igru jamb primenom mikrobita učinimo savremenijom a samim tim za određenu populaciju (koja voli savremene tehnologije) i interesantnijom. Igrač 1 „trese“ jedan mikrobit koji je funkcijom „radio“ povezan sa ostalih 5 (tih 5 predstavljaju kockice), na tih 5 se nasumično pojavljuju brojevi od 1 do 6. Igrač pritiska taster A onog mikrobita na kome mu je odgovarajuću broj. Zatim još dva puta „trese“ prvi mikrobit zadržavajući one brojeve koji mu odgovaraju. Nakon toga red je na sledećeg igrača da „zavrti kockice (mikrobitove)“.