Hidraulični sustav za kočenje

Autor: Ivan Cvelić

Mentori: Boris Caput i Tomislav Matić

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Category:

Za potrebe izvedbe kočionog sustava solarnog automobila izveden je hidraulični sustav za kočenje. Pritisak na papučicu hidraulične kočnice djeluje na klip u glavnom kočnom cilindru. Klip pritišće na kočionu tekućinu koja preko kočionih cijevi prenosi tlak do cilindara za svaki pojedini kotač. Podni ventil u glavnom cilindru osigurava da i nakon oslobađanja papučice kočnice u cijevima ostane lagani predtlak koji sprječava ulaženje zraka.