INOVA 2021 Kategorije

Mikrobiološki kompost u obliku peleta za razgradnju rižine slame bez spaljivanja

Autori: Aphisit Nilmat, Marisa Phanamorn, Sasithon Srikram and Dusit Athinuwat

Fakultet: Faculty of Science and Technology, Thammasat University

Država: Tajland

e-mail: athinova6@hotmail.com

NOVE KARAKTERISTIKE RAKETE

Autor: MATEO DESPOTOVIĆ

Mentor: MLADEN MARUŠIĆ

Škola: STŠ FAUSTA VRANČIĆA, Zagreb

GLAZBENA ZMIJA

Autor: BARTOL BOŠNJAKOVIĆ

Mentor: KSENIJA DATKOVIĆ

Škola: OŠ Brestje

TVORNICA RIJEČI

Autori: NIKA ANTUNOVIĆ i MIA PLAVČIĆ

Mentor: KSENIJA DATKOVIĆ

Škola: OŠ Brestje

NETWORK PLANNER

Autor: KRISTIJAN ROSANDIĆ

Mentori: MATEA BIOČIĆ i MARIO TRETINJAK

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

KUĆICA ZA PTICE

Autori: TONIA VIDIĆ i GRGO JURINOVIĆ

Mentor: DRAGANA RAKONCA

Škola: OŠ JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

DIGITALNA BROŠURA – PERNATI SUSJEDI

Autori: UČENICI 2.A

Mentori: DRAGANA RAKONCA i DARIJA JURIČ

Škola: OŠ JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

NADZORNI ROBOT

Autor: KRUNOSLAV SORIĆ

Mentor: MIRKO MESIĆ

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: mirko.mesic@gmail.com

PRIRUČNIK ZA NASTAVU „MALA ŠKOLA ELEKTRONIKE“

Autor: MARKO RAIČ

Mentor: BRANKO LATAS

Škola: OŠ SESVETSKA SELA, Zagreb-Sesvete