SPORTSKO-REKREACIONO PLOVILO

Autor: FRANO PERICA

Tvrtka: DALMATINSKI INOVATORI TESLA – DALMIT

e-mail: dalmit@dalmit.hr

internet stranica: www.dalmit.hr

Na plovnoj daski  sportsko-rekreacijska plovila pričvršćena su dva kotača sa lopaticama na vanjskim stranama kotača. Sami kotači imaju veći obujam od ugrađenih lopatica na njima, tako da su lopatice zaštićene od loma prilikom kretanja po tvrdoj podlozi pomoću vučnog vozila ili ručnim pogonom. Po obodu kotača postavljena je guma punog profila te se plovilo može vući vozilom na veće udaljenosti ili ručno prilikom ulaska i izlaska iz vode.

Primarni cilj izuma je pogon na dva kotača sa lopaticama na vanjskim stranama kotača.

Sekundarni cilj izuma je postavljanje gume punog profila po obodu oba kotača.