PNEUMATSKI SERVO SUSTAV

Autor: KLARA PEJIĆ

Mentori: JURAJ BENIĆ i ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: UDRUGA INOVATORA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Povoljne karakteristike pneumatskih (zračnih) motora mogu dati prednost korištenju pneumatskih aktuatora u specifičnim primjenama u odnosu na uobičajeno korištene električne motore.

Izrađen je eksperimentalni postav pneumatskog servopogona s ciljem ispitivanja naprednih metoda regulacije brzine vrtnje i kuta zakreta zračnog motora u različitim režimima rada. Kao pogonski stroj koristi se zračni motor upravljan proporcionalnim direktno upravljanim ventilom. Mjerenje brzine vrtnje ostvareno je korištenjem inkrementalnog enkodera. Kao upravljački uređaj koristi se PC laptop s akvizicijskom karticom, a upravljački program i vizualizacija procesa realizirani su u programu LabView.