PRIRUČNIK ZA NASTAVU „MALA ŠKOLA ELEKTRONIKE“

Autor: MARKO RAIČ

Mentor: BRANKO LATAS

Škola: OŠ SESVETSKA SELA, Zagreb-Sesvete

U kompletu s priručnikom nalaze se i praktične vježbe. Koristi se za napredne grupe učenika osnovnih škola, a mogu koristiti i srednjoškolci. U priručniku se nalazi popis materijala za izvođenje 12 vježbi, elektrotehnička i montažna shema, izgled gotovog sklopa, opis sklopa i upute za rad.