UREĐAJ ZA ISPITIVANJE DINAMIČKE IZDRŽLJIVOSTI MATERIJALA

Autor: MARKO MIROSLAV BAČA

Mentori: JURAJ BENIĆ i ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: UDRUGA INOVATORA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Izrađen je prototip ispitnog uređaja za ostvarenje dinamičkog opterećenja materijala. Uslijed dugotrajnih periodičnih promjenljivih opterećenja (naprezanja) dolazi do tzv. umora materijala, čije su posljedice puknuće materijala pri znatno manjim naprezanjima od maksimalne vlačne čvrstoće. Trajnu dinamičku čvrstoću, tj. dinamičku izdržljivost moguće je analizirati na ispitnim sustavima (umaralicama) koji omogućuju ispitivanje stvarnim opterećenjima mehaničkih komponenti kakvi se očekuju tijekom njihove eksploatacije. Za postizanje potrebne sile koristi se dvoradni pneumatski cilindar upravljan proporcionalnim tlačnim regulatorima. U usporedbi s hidrauličkim rješenjima koja se koriste za ostvarenje velikih sila, izrađena pneumatska umaralica je jednostavnije konstrukcijske izvedbe i ekološki je prihvatljivija.