PRIRUČNIK ZA NASTAVU „STRUJNI KRUGOVI“

Autor: LUCIJA BRLETIĆ

Mentor: BRANKO LATAS

Škola: OŠ SESVETSKA SELA, Zagreb-Sesvete

U kompletu s priručnikom nalaze se i praktične vježbe. Koristi se za napredne grupe učenika osnovnih škola. U priručniku se nalazi 10 vježbi, elektrotehnička shema, izgled gotovog sklopa  i upute za rad.