NADZORNI ROBOT

Autor: KRUNOSLAV SORIĆ

Mentor: MIRKO MESIĆ

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: mirko.mesic@gmail.com

Preko Bluetooth-a se upravlja robotom pomoću mobilne aplikacije Blue Dot ili tipkovnice računala, a služi za prijenos videa uživo. Raspberry Pi je VNC server, a računalo VNC klijent. Video se prenosi preko Wi-Fi-a pomoću USB kamere koja se spaja na Pi računalo.