INOVA 2021 Kategorije

Glas umjetne inteligencije

Autor: IVAN VRABAC

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: ivekvrabac@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Detektor Ionizirajuće radijacije s alarmom od 120dB i LCD zaslonom

Autor: IVAN VRABAC

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: ivekvrabac@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Pametna kutija za vjenčanja

Autor: MARKO RUKAVINA

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: marko.rukavina55@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Upravljanje rasvjetom pomoću pametnog telefona

Autor: JAKOV PAVEK

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: pavek.jakov1@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Upravljanje elektromotorom pomoću H-mosta

Autor: KRISTIJAN KEROŠEVIĆ

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: kkerosevic092@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

„Slatka glagoljica”

Autori: GRUPA UČENIKA

Mentor: LJILJANA MIKINAC, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA, Ugostiteljska škola Opatija

INDUSTRIJSKI JOYSTICK ZA UPRAVLJANJE BRZINOM 3F ASINKRONOG MOTORA PRETVARAČEM FREKVENCIJE

Autor: ZVONIMIR VUJIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ , ZORAN CRNKOVIĆ, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Mobilni robot s ultrazvučnim senzorom

Autor: MAURO KALČIĆ

Mentor: ANDRE TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

SAMOBALANSIRAJUĆI ROBOT

Autor: MATIJA JURASIĆ

Mentor: TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA