Detektor Ionizirajuće radijacije s alarmom od 120dB i LCD zaslonom

Autor: IVAN VRABAC

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: ivekvrabac@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Detektor ionizirajuće radijacije s alarmom od 120dB i LCD zaslonom koristi mikroupravljač Croduino basic3 koji ima ATMega328 mikrokontroler. Detektira ionizirajuću radijaciju te ispisuje vrijednosti u česticama po minuti te sveukupan broj čestica koje su prošle kroz Geigerovu tubu, milirentgenima i microsievertima. U Geigerovoj tubi se nalazi 300-500V te kada čestica uđe u Geigerovu tubu onda ta struja „uhvati“ česticu i čuje se „click“. Nakon što Geigerov brojač izbroji vise od 300 čestica po minuti, alarm se aktivira, alarm se automatski isključi kada razina radijacije padne. Ovaj detektor radijacije je jako koristan za gradove blizu nuklearnih elektrana. Izrada mu je povoljna (cca. 450 kuna), ali je i pouzdan te zauzima malo mjesta i troši malo energije.