Glas umjetne inteligencije

Autor: IVAN VRABAC

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: ivekvrabac@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Korištenjem računala i specijalnih programa napravljen je umjetni glas. Izrezani su zvukovi iz npr. filmova, serija, igrica i dr. Napisan je transkript onoga sto je osoba rekla te je postavljen u program za treniranje. U tom programu se nekoliko stotina puta sve ponavlja iznova i iznova te računalo analizira i procesuira zvuk te gradi zvukovni model te osobe.

Nakon sto je dobiven model stavlja ga se u „kreator“ zvuka koji onda to prebacuje iz teksta (text to speech) u govor. To je jako korisno za industriju poput automatskih poruka i botova, sekretarica, filmova i drugih zabavnih i poslovnih sadržaja.

Ja sam napravio model nekoliko likova iz animiranog filma Madagascar: pingvini Rico, Kowalski i Skipper.

Svi moji modeli su dostupni na stranici: https://vo.codes/

(vrabaci)