Pametna kutija za vjenčanja

Autor: MARKO RUKAVINA

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: marko.rukavina55@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Pametna kutija za vjenčanja osim prikupljanja kuverti kod darivanja mladenaca ispisuje različite poruke zahvale na zaslonu i omogućava disko rasvjetu s 26 svjetlećih dioda (LED) u različitim bojama i 2 bijele svjetleće diode. Kuverte koje se ubacuju u kutiju registrira ultrazvučni senzor. Na kutiji je primijenjena i inovativna 3D tehnologija. Ovaj projekt koristi mikroupravljač Arduino UNO kao kontroler za ultrazvučni senzor koji očitava udaljenost od njega i ako je ona manja od 5 centimetra, šalje signal na Arduino UNO, koji potom prikazuje odnosno ispisuje jednu od 6 mogućih poruka i uključuje ukupno 28 LED dioda. Od 28 LED, dvije su bijele koje su smještene s prednje strane kutije-kućice, a preostalih 26 je u bojama s integriranim sklopom disko rasvjete, a nalaze se s donje strane krova. Arduino UNO napaja se putem prijenosne baterije. U Arduino UNO pohranjen je programski kod koji se kompatibilan sa shemom spajanja.