„Slatka glagoljica”

Autori: GRUPA UČENIKA

Mentor: LJILJANA MIKINAC, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA, Ugostiteljska škola Opatija

U projektu Slatka glagoljica učenici EIOŠ-a , su na 3D printeru izrađivali kalupe za kolačiće u obliku glagoljičkih slova. Pri tom za izradu kalupa 3D printanjem su koristili biorazgradivi materijal – PLA. Učenici Ugostiteljske škole, tako izrađene kalupe koriste za izradu kolačića tijekom svoje školske stručne prakse, istražujući i kombinirajući različite  recepte za izradu suhih kolača. Projekt je sufinanciranje od strane Ministarstva turizma i sporta.