INDUSTRIJSKI JOYSTICK ZA UPRAVLJANJE BRZINOM 3F ASINKRONOG MOTORA PRETVARAČEM FREKVENCIJE

Autor: ZVONIMIR VUJIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ , ZORAN CRNKOVIĆ, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Industrijski joystick je isprintan na 3D printeru. Uobičajeno industrijski joystici koriste specijalne potenciometre sa srednjom točkom (4 izvoda). Ova inovacija dovitljivo nudi alternativno rješenje s dva standardna potenciometra za analogni signal brzine. Na 3D printeru isprintano je ozubljenje za pokretanje potenciometara i bregovi za mikroprekidače nultog položaja i reverznog smjera.