Maturalni Radovi 2022

ARDUINO UNO – senzor kvalitete zraka

Autor: ANDRIJA KUPSJAK

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: Tehnička škola Zagreb

Aplikacija za on-line shopping

Autor: PHILLIP VUNJAK

Mentor: IVICA SAMBOL

Škola: Srednja škola Jelkovec

Semafor

Autor: JAN GORSKI

Mentor: ANDREJA ŠTANCL

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

BUZZWIRE GAME

Autor: DAVID MANDIĆ

Mentor: ANDREJA ŠTANCL

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

Mobilna robotska kolica

Autor: IVAN ŠIMIĆ

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

RFID brava

Autor: LUKA BLAŽEVIĆ

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: Tehnička škola Zagreb

Auto kontroliran uz pomoć Bluetooth-a i Arduina

Autor: PETAR BAGO

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: Tehnička škola Zagreb

Skriveni Bletooth zvučnik

Autor: ROBIN UNKOVIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Kućna automatizacija i bežično upravljanje uređajima

Autor: LEON FUĆAK

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka