Mobilna robotska kolica

Autor: IVAN ŠIMIĆ

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ, mag.ing.el.

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

Mobilna robotska kolica su robot na dvostrukoj platformi koji se sam pokreće u prostoru pomoću senzora prepreka, udaljenosti i boja. Mobilni robot upravljan je putem mikroupravljača Arduino UNO, a može se upravljati putem Bluetootha. Primjena mobilnih robotskih kolica moguća je u razvrstavanju paketa u halama, dostava paketa ako im se ugradi GPS što je značajno unaprjeđenje.