Maturalni Radovi 2022

Organizator predmeta

Autor: NIKA BOŠNJAK

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Aparat za zatvaranje vrećica na vruću žicu

Autor: KATARINA VIDAKOVIĆ LIPOVAC

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Induktor razine stereo signala

Autor: JAN VUJINOVIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Prenosivi stereo zvučnik s Wi-Fi i bluetooth komunikacijom

Autor: LEON LACKOVIĆ

Mentor: MIRJANA MALARIĆ

Škola: SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC, Sesvete, Zagreb

PROTUPOŽARNI SUSTAV

Autor: MARTINA RAKITIĆ

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB