Organizator predmeta

Autor: NIKA BOŠNJAK

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Predmeti se spremaju u ladice ormarića koje mogu svijetliti u željenoj boji. U mobilnoj aplikaciji imamo popis svih naših predmeta i njihov opis. Kada odaberemo željeni predmet, ladica u kojoj se on nalazi svijetli i tako znamo gdje je. Kada pretražujemo u aplikaciji sve predmete sa nekom ključnom riječi, osvijetle se sve ladice u kojima se sličan predmet nalazi. Aplikacija pamti količinu predmeta, datum spremanja, istek roka, fotografiju predmeta.