Induktor razine stereo signala

Autor: JAN VUJINOVIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Uređaj služi za mjerenje jačine izlaznog audio signala. Izvor se spaja paralelno. Integrirani krug služi za kontrolu LED diode. Za kontrolu jačine ulaza koriste se trimeri LM 3915  koji kontroliraju 10 LED dioda koje  mogu svijetliti kao svjetlosna traka ili trčeća točka.