BUZZWIRE GAME

Autor: DAVID MANDIĆ

Mentor: ANDREJA ŠTANCL

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

Buzzwire igra je strateška igra u kojoj se najčešće metalna petlja koristi za vođenje žice duž duljine žice. Ako petlja i žica dođu u dodir jedan s drugim, formirati će zatvoreni strujni krug, te će kroz žarulju davati svjetlosni signal, a kroz zujalicu zvučni signal da se igra počne ispočetka.