ARDUINO UNO – senzor kvalitete zraka

Autor: ANDRIJA KUPSJAK

Mentor: DAMIR BOŠNJAK

Škola: Tehnička škola Zagreb

Rad je namijenjen u obrazovne svrhe za uvježbavanje primjene mikroupravljača (ARDUINO-UNO). Učenici mogu učiti programiranje mikroupravljača i njegovu praktičnu primjenu kao meteorološke postaje.