INOVA-MLADI 2022

GRIMBORNE – VIDEOIGRA

Autor: JAKOV LOVAKOVIĆ

Mentori: SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ i IVAN JURIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Zagreb

SIMULATOR FIZIKE

Autor: HRVOJE SIĆ

Mentor: ZLATKO NADAREVIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Zagreb

SKATEBOARD UPRAVLJAN MIKROUPRAVLJAČEM

Autor: GVIDO MASKALAN

Mentor: ZORAN DUMANČIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Zagreb

QUADCOPTER UPRAVLJAN ESP32 MIKROUPRAVLJAČEM

Autor: DIN SADOVIĆ

Mentor: ZORAN DUMANČIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Zagreb

Ručni rad kožnog i pletenog uporabnog predmeta. Maketa.

Autori: DANIJELA MARKEŠIĆ i VERONIKA MARKEŠIĆ

Mentor: mr.sc, MIRO MATIJAŠ, prof.

Škole: OŠ Popovača

Alternativni izvori energije u kombinaciji s klasičnom Električnom energijom

Autori: MIHAEL PEJAZIĆ, NIKO PETRANOVIĆ i BENEDIKT FALETAR

Mentor: mr.sc, MIRO MATIJAŠ, prof.

Škole: OŠ Popovača

Umjetnička Fotografija

Autori: IVA KOCET i EMA KOCET

Mentor: mr.sc, MIRO MATIJAŠ, prof.

Škole: OŠ Popovača i Gimnazija Kutina

TESLIN TRANSFORMATOR NAPRAVLJEN BEZ ISKRIŠTA

Autori: ANDRO KOS i MARIN VUKOVIĆ

Mentor: SVJETLANA SELJANEC SAVKOVIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA, Zagreb

PAMETNI PJEŠAČKI PRIJELAZ

Autori: VITO HORVAT i MAKS HORVAT

Mentor: PETAR DOBRIĆ

Škola: OŠ Julija Klovića, Zagreb