SKATEBOARD UPRAVLJAN MIKROUPRAVLJAČEM

Autor: GVIDO MASKALAN

Mentor: ZORAN DUMANČIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Zagreb

Električni skateboard sa ugrađenim ESP32 mikroupravljačem koji omogučuje spajanje na skateboard mobilnom aplikacijom za upravljanje skateboardom preko Bluetooth-a.