Ručni rad kožnog i pletenog uporabnog predmeta. Maketa.

Autori: DANIJELA MARKEŠIĆ i VERONIKA MARKEŠIĆ

Mentor: mr.sc, MIRO MATIJAŠ, prof.

Škole: OŠ Popovača

Primjena ručnih radova u svakodnevnom životu, kao estetska forma i uporabni predmet.