PAMETNI PJEŠAČKI PRIJELAZ

Autori: VITO HORVAT i MAKS HORVAT

Mentor: PETAR DOBRIĆ

Škola: OŠ Julija Klovića, Zagreb

Uporaba senzora i semafora sa svjetlosnim elektroničnim elementima (LED) koji koriste malu potrošnju električne energije štedi električnu energiju i olakšava siguran prijelaz prometnice u urbanim naseljima.