INOVA 2020 Kategorije

Kontrola onečišćenja zraka novim sustavom spaljivanja otpada s nano filtrom

Autori: Shayesteh Eradati, Lilian Moradi, Marziyeh Azadfalah, Zeinab Vafadari Mehrizi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Saba High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Sinteza novog biorazgradivog spoja škrobnog glicerola umjesto polilaktične kiseline (PLA) u reciklažu biootpada i plastike

Autori: Farbod Fakhimi kamal, Amirsoheyl Pirayeshfar

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Helli 1 High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Izgradnja zaštitnih kutija elektromagnetskih valova korištenjem nano-ferita / bizmut Oksida

Autori: Atrin Hamidizadeh, Romina Hamidizadeh, Marziyeh Azadfalah

Tvrtka/Fakultet/Škola: Solaleh Highschool, Alborz, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Pametna maska i štit za otkrivanje i dezinfekciju virusa COVID-19

Autori: Arshida Fazlali, Samin Karami, Amitis Kamalzadeh, Roghayeh Heydari

Tvrtka/Fakultet/Škola: Solaleh Highschool, Alborz, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Brod za proizvodnju električne energije iz slane vode

Autori: Mr. Mohammad Jamifar

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Ekstrakt zlatnog propolisa malezijskog keluluta (pčele bez uboda) superkritičnom zelenom tehnologijom ugljičnog dioksida

Autori: Assoc. Prof. Dr. Mohd Azizi Che Yunus, Cathie Tan Ah Tee, Bruce Cheong Chiew Soong, Dr. Lee Nian Yian, Zuhaili Idham, Nor Faadila Mohd Idrus

Tvrtka/Fakultet/Škola: UNIVERSITY TECHNOLOGY OF MALAYSIA and ECO BEE SHOP SDN BHD

Država: Malezija

e-mail: info@tisias.org

FlipNDrip Server ™: Kombinirano cjedilo za posude za salatu

Autori: Avia Annemarie Lee, Anthony Alphanso Lee

Tvrtka/Fakultet/Škola: The FlipNDrip Server™

Država: Kanada

e-mail: info@tisias.org

PAMETNI ODJEL (IOT)

Autori: SIVASHANKERY BALAN, SHIVA ROOBINI BALAN

Tvrtka/Fakultet/Škola: ROBOTICS LAB G- ROBOTECH ACADEMY

Država: Malezija

e-mail: info@tisias.org

Micro:bitovima upravljan automatizirani model plastenika za uzgoj jagoda

Autor: LUCIJA PRPIĆ

Mentor: Tihomir Kudra

Škola: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Nova Gradiška