INOVA 2020 Kategorije

VOZILO S BENZINSKIM MOTOROM NA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Autori: ANDRIJA MEDIĆ i MARKO KRIŽANOVIĆ

Mentor: Ranko Pavelić

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

e-mail: medicandrija@gmail.com

e-mail: markokrizanovic97@gmail.com

MOTORKOTAČ SA GUSJENICOM NA ZADNJEM KOTAČU

Autori: KRISTIJAN TIGANI i GOCE TANEVSKI

Mentor: Ranko Pavelić

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

e-mail: ktigani.kristian.tigani@gmail.com

e-mail: gocetanevski111@gmail.com

HIDROCENTRALA SA VENTURIJEVIM EFEKTOM

Autor: ZDRAVKO CRNJAC

e-mail: zcrnjac1@gmail.com

Ekstrakcija i karakterizacija nano-keratina iz konjskog kopita: potencijalni materijal za primjenu reciklirane plastike

Autori: Attila Kazemian, Amirali Mirabi, Parsa Mahmoudian Moghaddam, Naami Salehin, Seyyed Saber Mirhosseini

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Tabatabaei Junior High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

UV otporna plastika koja koristi nanokompozite titan-dioksida / cinkovog oksida

Autori: Shayan Azar, Parsa bakhshayesh, Seyyed Saber Mirhosseini, Ali Hasani

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Tabatabaei Junior High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Izrada premaza otpornog na habanje Ni-B-G bezelektronskom metodom

Autori: Benyamin Mahami, Parsa Khaleghirad, Ardeshir Rahimi Ghazimahaleh, Seyyed Saber Mirhosseini, Mehdi Sharifian

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Tabatabaei Junior High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Samočišćujući i antimikrobni zaslon za mobitele osjetljiv na dodir

Autori: Mobina Latifinia, Donya Jafari, Elahe Ashouri, Mahsa Aminsalehi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Solaleh Highschool, Alborz, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Otkrivanje i sprečavanje izlaganja ugljičnom monoksidu na različitim mjestima

Autori: Ania Fardin, Niayesh Safa, Mahsa Aminsalehi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Farzanehgan 1 Highschool, Alborz, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Kontrola onečišćenja zraka novim sustavom spaljivanja otpada s nano filtrom

Autori: Shayesteh Eradati, Lilian Moradi, Marziyeh Azadfalah, Zeinab Vafadari Mehrizi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Saba High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com