Automatizirani ekološki uzgoj pilića

Autori: MIHAEL ORAK i MAJA PAVLIĆ

Mentor: Roman Rubčić

Škola: Osnovna škola Iver, Zagreb

Automatizirani ekološki uzgoj pilića u objektu i van objekta u ograđenom prostoru, upravljan aplikacijom na pametnom mobilnom telefonu.

Pilići se, dok su mali, moraju uzgajati u objektu, jer vani ne mogu održavati svoju temperaturu.

U objektu se aplikacijom na pametnom mobilnom telefonu automatski kontrolira i upravlja vlagom, temperaturom, rasvjetom i pojilicom. Prema potrebi se automatski puni pojilica vodom iz bunara, te provjerava napunjenost hranilice i obavještava na e-mail ako ima potrebe za nadopunjavanje.

Kad porastu, pilići se preko dana puštaju van u ograđeni prostor. Kad je dan, pilići se puštaju van automatskim otvaranjem vrata objekta. Kad padne noć, piliće se pomoću “tjeralice” potjera u objekt, te kad senzor utvrdi da vani nema pilića, zatvore se vrata objekta.

Automatiziranim procesom ostvarujemo uštedu električne energije i vode te na taj način čuvamo naš okoliš.