Sinteza novog biorazgradivog spoja škrobnog glicerola umjesto polilaktične kiseline (PLA) u reciklažu biootpada i plastike

Autori: Farbod Fakhimi kamal, Amirsoheyl Pirayeshfar

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Helli 1 High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Biorazgradivi polimerni spojevi vrlo su cijenjeni u Europi zbog svoje komercijalne upotrebe, više od 1 milijun tona godišnje. Među tim se materijalima spominju termoplastični škrobni spojevi (TPS) s prikladnom biorazgradljivošću zbog hidrofobne strukture, koja je prema DIN54900 u potpunosti dokazala njihovu biorazgradljivost. Prvu seriju škrobnih mješavina pomoću polilaktične kiseline (PLA) Bichoff i Walden ocijenili su 1983. godine zbog njihove upotrebljivosti u proizvodnji obnovljive ambalaže i boca. U ovom istraživanju novi spoj škroba koji koristi glicerol i octenu kiselinu s kemijskim strukturama kompatibilnim sa škrobom i njegova fizikalna i mehanička svojstva ocijenjen je kao prikladna zamjena za spojeve mlječne kiseline. Ova smjesa kao PLA može se oblikovati kontinuiranom metodom ekstruzije, a mineralne soli poput ljuske jajeta mogu se koristiti za povećanje čvrstoće, a to je također način uklanjanja metalnih soli koje zagađuju okoliš. Iako je modul elastičnosti ljuske jajeta manji od punila za talk, na pr. u mješavinama polimera polipropilena (PP), ali će povećati modul elastičnosti takvih spojeva više. Ovaj je učinak istražen procjenom morfologije prisutnih spojeva mikroskopskim metodama zajedno s ispitivanjem čvrstoće i fizikalnih i mehaničkih svojstava uz upotrebu punila čađe kroz crnu tintu ili druge boje poput zelene tinte u polimernim uzorcima koji se mogu obojati.