VLASTITA APARATURA I RAZVOJ MODIFICIRANE METODE ZA ISPITIVANJE UBRZANE KOROZIVNOSTI NA ČELIKU

Autor: LJILJANA MARINIĆ PAJC

Tvrtka: INA– Industrija nafte, d.d.

e-mail: ljiljana.marinic-pajc@ina.hr; ina@ina.hr

internet stranica: www.ina.hr

Provedba korozijskog monitoringa je značajna u naftnoj industriji jer procesna oprema koja se primjenjuje u procesima pridobivanja nafte, tijekom rafinerijske prerade te u transportnim i skladišnim sustavima uglavnom je izrađena od čeličnih materijala. Procesna oprema je podložna koroziji jer je vrlo često izložena djelovanju različitih uzročnika korozivnosti, posebice vode, koji uzrokuju elektrokemijsku korozivnost. Inovacijski prijedlog odnosi se na izradu vlastite aparature i razvoj modificirane metode u ispitivanju ubrzane korozivnosti. Prednost izvedbe vlastite aparature i  razvijene modificirane u ispitivanju korozivnosti na čeliku u odnosu na tržišno dostupne  se prvenstveno odnosi na ekonomsku isplativost, mogućnost ispitivanja različitih vrsta motornih goriva,  biogoriva i ostalih alternativnih goriva, a ujedno i na brzinu, jednostavnost te sigurnost ispitivanja. Implementacija ovog inovacijskog prijedloga svakako će utjecati na daljnje unapređenje kvalitete usluga i učinkovitost poslovanja našeg laboratorija. To će omogućiti povećanje konkurentnosti i bolje pozicioniranje na tržištu što će se u konačnici odraziti na profitabilnost  cijele  kompanije.

FAZA RAZVOJA INOVACIJE: gotov proizvod

CILJANA SKUPINA: partneri