UREĐAJ ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE LIJEKOVA

Autor: VITO STIPANOVIĆ

Mentori: GORAN ECIMOVIĆ

Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA, Zagreb

Category:

Uzeti terapiju u obliku tableta u određeno vrijeme, iz dana u dan, uz sav trud ponekad zaboravimo! Kod nekih lijekova takve situacije mogu imati i ozbiljne posljedice. Starija populacija, a posebno oni koji pate od demencije taj zadatak nisu u stanju obaviti samostalno.

Ovim uređajem osoba koja skrbi o davanju terapije jednom tjedno pripremi točne doze i potrebni će medikamenti biti u točno vrijeme u posudi spremni za konzumaciju.  Naprava je namijenjena za osobnu uporabu, domove umirovljenika, zdravstvene ustanove …