TESTER PITKE VODE

Autor: KRISTIJAN IMPRIĆ

Mentor: SINIŠA TEVELLY

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Inovacija pomoću posebnog senzora vode provjerava zamućenost vode. Zamućenost vode se ispisuje na LCD ekranu u postotcima te također ispsuje kakve je kvalitete voda (čista, zamagljena ili prljava). LED dioda se uključuje ovisno o kvaliteti vode, ako je voda čista bit će zelena, ako je zamagljena bit će žuta i ako je prljava bit će crvena. Poput semafora.