STOLICA OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

Autor: TONIA VIDIĆ

Mentor: DRAGANA RAKONCA

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

Category:

Namjena stolice je za sjedenje. Koristimo je u razredu kao „posebnu“ stolicu. Kada netko sjedne na nju tada ima potrebu reći nešto što ga osobito veseli taj dan ili baš taj dan ima potrebu ispričati što ga muči.

Posebnost stolice je u materijalu od kojeg je napravljena. Radi se o recikliranom i lako dobavljivog materijalu (otpadne kartonske ploče, papirnate cijevi koje se koriste za transport tekstila i slično).