SOLARNI PUNJAČ ZA MOBITELE

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI

Category:

Punjač za solarno punjenje mobitela.

Solarni panel ugrađen na masku mobitela.