SIMULACIJA ROBOTSKOG MANIPULATORA U VIRTUALNOJ STVARNOSTI

Autor: FILIP VLAHOVIĆ, univ. bacc. ing. mech.

Mentor: Prof. dr. sc. Željko Šitum

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje

Virtualna stvarnost (eng. Virtual reality, VR) omogućuje korisniku da upotrebom računalnog modeliranja i simulacija stupi u interakciju s umjetnom 3D okolinom. Iluzija ‘uronjenosti’ proizlazi iz senzora pokreta koji očitavaju korisnikove pokrete i u skladu s tim prolagođavaju pogled na zaslon, obično u stvarnom vremenu. Izrađena je simulacija robotskog manipulatora pogonjenog pneumatskim aktuatorima koja korisniku omogućuje detaljan prikaz rada manipulatora, pojedinačno upravljanje stupnjeva slobode gibanja te pregled i rastavljanje 3D modela sklopa manipulatora.