SIMULACIJA MRAVA

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Category:

Izradio sam računalnu simulaciju mrava koji ostavljaju feromone i formiraju puteve do hrane u programu Python-u 3.7.3. i ekstenzije u pygamelibrary.