SIGURNOSNI ALARM

Autor: Filip Špehar

Mentor: Ružica Kamenjašević

Škola: Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Category:

Rad se bazira na tome da se alarm aktivira ako se ne unese šifra koja je određena prethodnim programiranjem prilikom otvaranja vrata . Nakon otvaranja vrata bez unosa šifre ili krive šifre aktivira se zvučni signal koji konstantno pišti. Također ako se radi o slučajnom aktiviranju ili aktiviranju od strane vlasnika ima vremenski rok od par sekundi u kojem se upisivanjem ponovne šifre alarm deaktivira, ali ako se u tom roku ne upiše šifra, alarm počinje pištati s vrlo kratkim stankama i tada znamo da je došlo do neželjene provale.