SENZOR OTVORENOG PLAMENA

Autor: PATRIK RIHTAR

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Namjena ovog uređaja je registracija pojave otvorenog plamena.

Uređaj je izveden sa operacionim pojačalom 741 koje radi kao komparator. Pojavom otvorenog plamena IC tranzistor mijenja  potencijal na trečoj nožici te pojačalo na izlazu  sedma nožica mijenja stanje te pali led diodu ,uključuje tranzistor koji uključuje relej  koji pali piezo sirenu a može uključivati i uređaje za gašenje požara.Stabilnost rada osigurana je stabilizacijom napona na ulazu sa stabilizatorom 7812.

Posebnost ovog uređaja je jednostavnost konstrukcije ,relativno dobra pouzdanost i niska cijena izrade.