SAMOSTALNA PROIZVODNJA SANITARNE VODE – POVEĆANJE POSLOVNE EFIKASNOSTI

Autor: SAMIR KULENOVIĆ I SINIŠA DESPOTOVIĆ

Tvrtka: INA MAZIVA d.o.o.

e-mail: samir.kulenovic@ina.hr; sinisa.despotovic@ina.hr; prodaja_inamaziva@ina.hr

internet stranica: www.ina-maziva.hr

INA MAZIVA d.o.o. na svojoj lokaciji mjesečno potroše približno 500 m3 sanitarne vode, a godišnja potrošnja doseže do 6000 m3. Projekt/inovacija uvođenja samostalne proizvodnje sanitarne vode u Maziva omogućit će tvrtki vlastitu proizvodnju sanitarne vode u potrebnim količinama i u zakonom zahtijevanoj kvaliteti. Samostalnom proizvodnjom Maziva će se snabdijevati značajno jeftinijom vodom i osigurati si sigurnu i stalnu dobavu sanitarne vode u potrebnim količinama. Maziva raspolažu vlastitim bunarom kapaciteta većeg od 300.000 m3/god. sirove vode pogodne za piće, jednostavnim postupkom filtriranja i kloriranja moguće je iz te vode proizvesti sanitarnu vodu za opću upotrebu. Uz bunar Maziva raspolažu i odgovarajućom infrastrukturom za distribuciju sanitarne vode, pa je projekt moguće ostvariti uz minimalan zahvat na postojećoj infrastrukturi.

Maziva raspolažu izvorom vode, distribucijskom infrastrukturom, proizvodnim prostorom i sposobnošću upravljanja i nadzora procesa proizvodnje i obrade voda. Time su stvoreni svi potrebni preduvjeti za uvođenje novog procesa: proizvodnje sanitarne vode.

FAZA RAZVOJA INOVACIJE: gotov proizvod