Remote IR RGB-led kontroler za velike mousepad-ove

Autori: ŠPOLJARIĆ DOMINIK i ŠPOLJARIĆ IAN

Mentor: MILAN TITLIĆ

Škola: SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC, Sesvete

Category:

Ovaj uređaj prati temperaturu vrenja mošta i prema zadanim parametrima (koje je moguće mijenjati) upravlja sustavom hlađenja bačava mošta kako bi se zadržala stalna temperatura procesa vrenja. Sustavu je moguće dodati n posuda (bačava) i svaku posebno pratiti i upravljati s procesom hlađenja, što je naročito interesantno malim proizvođačima sa više različitih bačava. Senzori za temperaturu se vrlo jednostavno postavljaju na bačve a hladnjaci se urone u bačve ili montiraju na plašt bačve a uključuju se pomoću elektro ventila posebno za svaku bačvu. Moguće je pratiti sve procese gdje je potrebna regulacija temperature.