“RAZVOJ IDEJNOG PROJEKTA PUNIONICE BATERIJA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE”

Autori: Grupa učenika

Mentor: ANDREJ TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Udruga: Udruga inovatora „Za razvoj i unapređenje alternativnih energija”

Država: Hrvatska

Razvoj idejnog projekta punionice baterija za električne automobile ima inventivni pristup rješenju problema na način da su baterije za električne automobile lako zamjenjive, te se izbjegava njihovo punjenje dok su ugrađene u automobilu. 

Projektom je predviđeno da dolaskom na punionicu, poseban skener očitava stanje baterije te nudi kupcu različite opcije:

–  punu bateriju istih karakteristika

–  noviju punu bateriju istih karakteristika

–  potpuno novu punu bateriju s mogućnošću recikliranja stare ( otpremanje starih baterija na reparaciju)

 

U tom trenutku kupac se odlučuje za opciju i vrši uplatu.
Drugi dio projekta je dostava iz posebnog skladišta-punione druge baterije koja se postavlja na mjesto prethodno izvađene baterije u autu kupca. To je apsolutna novina u pristupu rješenja punjenja baterija. Cijela procedura traje 5-10 minuta što izjednačuje zaustavljanje auta kao u slučaju auta na pogon benzina ili dizela.

Ispražnjena baterija (ukoliko je tehnički ispravna) automatski se stavlja u proces punjenja na vrijeme do 10 sati , sa maksimalnim punjenjem od 10%, na taj način se baterija puni manjim strujama i tako se povećava njezina trajnost.

Budući da baterija na punjenu ne zauzima previše prostora, moguće je na skladištu (punioni) imati i više stotina spremnih baterija s tim da je svaka novopostavljena nakon 10 sati spremna za daljnju upotrebu.

Kako je navedeno struje punjenja su 10 puta manje po bateriji, tako da se u isto vrijeme sa istim kapacitetom punione može puniti 10 puta više baterija šta je ekološki prihvatljivije.