INOVA 2023 Kategorije

Interaktivna simulacija motora s 4 cilindra putem L293D čipa

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIEL BELE

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: daniel.bele@racunarstvo.hr

Primjena soft procesora za testiranje integriranih digitalnih periferija u monolitnim FPGA čipovima

Autor: FILIP GEMBEC

Mentor: JASMIN REDŽEPAGIĆ

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: jasmin.redzepagic@racunarstvo.hr

PAMETNI JASTUK

Autor: MARIN RADIĆ

Mentor: ZDRAVKO KUNIĆ

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: zdravko.kunic@racunarstvo.hr

„Rubber-ducky“ BIOS utility program za DigiSpark ATtiny85

Autor: ŠIME UKALOVIĆ

Mentor: DANIEL BELE

Fakultet: Visoko učilište Algebra

Država: Hrvatska

e-mail: sime.ukalovic@racunarstvo.hr

Überenigma

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIEL BELE

Fakultet: Visoko učilište Algebra

Država: Hrvatska

e-mail: dominik.despot@racunarstvo.hr

“RAZVOJ IDEJNOG PROJEKTA PUNIONICE BATERIJA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE”

Autori: Grupa učenika

Mentor: ANDREJ TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Udruga: Udruga inovatora „Za razvoj i unapređenje alternativnih energija”

Država: Hrvatska

Robot za inspekciju i održavanje cjevovoda

Autor: FA-SHIAN CHANG; WEN-CHEN, CHUANG; TAI-YUAN, CHANG; CHUAN-TSE, HSIANG; WEN-BIN, LAI; GUAN-QUN LU; SHANG-YOU XIE; GUO-ZHAO HONG; YOU-WEI SU

Tvrtka: CHENG SHIU UNIVERSITY CTCI CO., LTD.

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Sustav obuke za integraciju virtualne stvarnosti za kompozitno kolaborativno okruženje za više igrača

Autor: FA-SHIAN CHANG, GUAN-QUN LU, SHANG-YOU XIE, GUO-ZHAO HONG, YOU-WEI SU

Tvrtka: Cheng Shiu university

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Sustav hlađenja garaže

Autor: WU, HSIANG-CHING, GAU, YOU-NI, HSU, CHENG HIS, HUANG, ZI-YUN, RYAN, HUANG, LAI, YUAN JUNG

Tvrtka: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/