PNEUMATSKA RUKAVICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU ŠAKE

Autor: ALEKSANDRA POPOVIĆ

Mentor: prof.dr.sc. ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Država: Hrvatska

e-mail: Aleksandra3956@gmail.com

Izrađen je sustav za fizikalnu terapiju šake koji može služiti pri oporavku pacijenta koji su doživjeli moždani udar.  Dovođenjem stlačenog zraka u bioničke mišiće isprintane na 3-D printeru, smještene na prstima rukavice omogućuje se pokretanje zglobova prstiju šake te izvođenje vježbi savijanja i istezanja prstiju. Može se koristiti i u industrijskim procesima kod kojih je potrebno obavljanje određenih zadataka ljudskom rukom, ali bi zbog nepovoljnih uvjeta koji vladaju u radnoj okolini (izvor ionizirajućeg zračenja, rad s opasnim tvarima, visoke ili niske temperature okoline, prašina, vlaga i dr.) prisustvo čovjeka imalo nepovoljan učinak na njegovo zdravlje.