PERUNIKA

Autor: ANA BODROŽIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

DOMINANTA BOJOM U LIKOVNOJ KOMPOZICIJI