Pametna ventilacija

Autor: MOLNAR ČIKOŠ KRISTIJAN

Mentor: ROBERT TOT

Škola: Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica, R. Srbija

Uređaj sadrži dva senzora i meri količinu štetnih gasova u vazduhu, PM1 i PM2.5 čestice. Na osnovu zagađenosti vazduha, otvara ili zatvara ventilacioni otvor, uključuje ventilator i pokazuje led indikatorom 4 stepena zagađenosti. Sadrži i LCD displej za prikazivanje brojčanih vrednosti zagađenosti.