MOTORKOTAČ SA GUSJENICOM NA ZADNJEM KOTAČU

Autori: KRISTIJAN TIGANI i GOCE TANEVSKI

Mentor: Ranko Pavelić

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

e-mail: ktigani.kristian.tigani@gmail.com

e-mail: gocetanevski111@gmail.com

Vozilo je zamišljeno kao prerađeni motorkotač za učinkovitije korištenje na površinama pokrivenim snijegom.

Izvedena je varijanta sa jednom skijom umjesto prednjeg kotača, ali takva da je skija demontažna i da se jednostavno može vratiti prednji kotač kad se za to ukaže potreba.

Stražnji kotač je zamijenjen sklopom od dva kotača, većim i manjim, te gusjenicom omotanom oko njih. I ovaj sklop je izveden tako da se lako može demontirati, te motorkotač vratiti u originalno stanje. Oba kotača su montirana na posebno izvedeni nosač sa zatezačem gusjenice.

Gusjenica obavija stražnje kotače i naslanja se na gumeni dio kotača. Izrađena je od dva lanca za bicikle koji su međusobno spojeni malim komadima od L- profila koji su pričvršćeni dužim vijcima za lanac. Duži vijci omotani plastikom, radi zaštite gume, ujedno služe i kao vodilice, kako lanac ne bi spadao s kotača.

Izum je zamišljen kao alternativa transportu postojećom teškim motornim sanjkama kada se prevozi samo jedna osoba sa opremom manje težine, a može se koristiti i u svrhu zabave.

BROJ ZAŠTITE INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:  P20201537A

FAZA RAZVOJA INOVACIJE: gotov proizvod

CILJANA SKUPINA: partneri