Modificirana višestupanjska aparatura za ispitivanje popuštanja naprezanja u glinastim tlima

Autor: Mohammed Yousif Fattah

Fakultet: University of Technology - Iraq

Država: Irak

e-mail: 40011@uotechnology.edu.iq

Razvijen je uređaj za višestupanjsko testiranje naprezanja za popuštanje naprezanja u tlu kada se na model tla primijeni stabilan pomak. U višestupanjskom relaksacijskom testu naprezanja (MRT), uz okomito naprezanje mjere se tlak vode u porama, bočno naprezanje i pomak. Kako bi se potvrdili rezultati MRT testa, provedena su laboratorijska ispitivanja na organskom tlu dopremljenom iz grada Amara u pokrajini Maysan u blizini naftnog polja Halfaia. Predložen je koeficijent nazvan faktor relaksacije, koji se može pronaći iz krivulje odnosa u svakoj fazi naprezanja. Višestupanjski test relaksacije je paralelno ispitivanje kompresije ili adhezije, karakterizirano opterećenjem pomaka. Relaksacijski test predložen je za proučavanje promjena naprezanja nakon probijanja pilota koje utječu na proračun nosivosti.