Model parkinga upravljanog PLC-kontrolerom

Autori: BOLOVIĆ NENAD, ĐORĐEVIĆ ALEKSA, JANKOVIĆ ANDRIJANA, NEŠIĆ MARKO

Mentori: MILAN POPOVIC i EMIR AVDIC

Škola: TEHNICKA SKOLA POZEGA, R. Srbija

Category:

Model parkinga ima 10 parking mesta i poseduje poseban ulaz i poseban izlaz. Kada su popunjena sva mesta na parkingu, semafor koji je postavljen na ulazu je će upaliti crveno svetlo a takođe će se spustiti i rampa koja blokira prolaz vozila. Kada na parkingu ima praznih mesta rampa je podignuta i upaljeno je zeleno svetlo. Ispred ulaza se takođe nalazi i displej koji vozačima pokazuje broj praznih parking mesta. Upravljanje se vrši pomoću PLC–a Unitronics Samba 35JT20 a detekcija ulazaka i izlazaka pomoću dva senzora.